نــفــر هــفــتــمـ

می نویسم چون هستم

نــفــر هــفــتــمـ

می نویسم چون هستم

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

گاهی به رنگ انتظار روزهایم را رقم میزنم 

گاهی به رنگ رهایی

گاهی به رنگ پاییز

گاهی هم به رنگ خدا 

چقدر فکر نکردن بهش سخت میشه وقتی نگاهشو یادت میاد

  • Morteza