نــفــر هــفــتــمـ

می نویسم چون هستم

نــفــر هــفــتــمـ

می نویسم چون هستم

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

وقتی به محیط جدید مثل محل کار وارد میشی آدمای جدید میبینی که چند وقت قراره باهاشون کار کنی  سعی میکنی حرف زدناشون و تفکراتشون رو زیر نظر بگیری از یه طرف سعی میکنی هم اخلاق های کارفرما رو زیر نظر بگیری از یه طرف اخلاق همکارات رو پس سعی میکنی محتاطانه عمل میکنی

  • Morteza

با تو بودن سهم من از دنیا بود.....

  • Morteza

بهترین تصویر عمرم  عکس زانو زدنم بود


سجده
  • Morteza