نــفــر هــفــتــمـ

می نویسم چون هستم

نــفــر هــفــتــمـ

می نویسم چون هستم

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

می‌دونی تو عصر یخبندان کیا زنده موندن؟ 

فقط خارپشتا!

اونا دو راه داشتن؛ یا دورهم جمع شن و از همدیگه گرما بگیرن

 یا از هم دور بشند تا خارشون تو بدن هم نره.

  • Morteza